ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2564

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็น ประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศรีสง่าชัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอ. ผอ.สพป.ขก.2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564