ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุม พบปะ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา ณ ห้องประชุมนิเทศธำรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2