ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เยี่ยม โรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ เพื่อติดตาม เยี่ยมชมและมอบนโยบายการจัดการศึกษา .ให้โรงเรียนน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน