สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” บูรพกษัตริย์แห่งสยาม “มหาราช” พระองค์แรก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย ถือเป็นวันที่ ร.4 ทรงพบหลักศิลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทย ที่ใช้กันในทุกวันนี้ยาวนานมากกว่า 718 ปี  ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จิตอาสา และประชาชนร่วมพิธีดังกล่าว ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อย่างเคร่งครัด