ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี  นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนางสาวมาริสา  กฤชก้านเหลือง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสุณีย์  ฤทธิ์ภักดี  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนางสาวมาวะดี  ศรีพลอย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านพระพุทธศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงเป็นพระบิดาแห่งอักษรไทย  โดยมีนายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญ ชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเป็นวันรัฐพิธี