สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 65 ปี 2564 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 16 มกราคม 2564 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 65 ปี 2564 จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้คำขวัญ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการ  ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 64 รูป พิธีบูชาครู พิธีมอบโล่ / เกียรติบัตร รางวัลพฤหัสบดี  รางวัลโรงเรียนสุจริต  รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูดีเด่นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นต้น โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=educationplk1&set=a.4874188472651353

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1 : ภาพ/ข่าว