สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) “แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding”

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดประชุม “แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding” เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding” ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ. โดยเคร่งครัด