สพม.14 ประชุม VDO Conference จาก สพฐ.ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding

+++++วันที่ 18  มกราคม 2564  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วย นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และศึกษานิเทศก์ ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) จากห้องศูนย์ปฎิบัติการ สพฐ. (DOC) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด โดยสามารถรับชมได้ผ่าน  3 ช่องทางหลัก ได้แก่  1) www.yotube.com/obectvonline  2) www.facebook.com/obectvonline 3) www.obectv.tv

เรวดี…ภาพ / ข่าว