สพป.สร.1 ร่วมประชุมทางไกลร่วมประชุมทางไกล (Video Conference)

           วันที่  18  มกราคม  2564 นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding  โดยมี  คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ  นายอัมพร  พินะสา   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบนโยบาย