ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เดินทางออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยส้ม โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง และโรงเรียนอนุบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 พร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนแนะแนวนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูฯ ให้การต้อนรับ