สพป.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมอาสาพระราชทาน จังหวัดชัยนาท ร่วมทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์เทศบาลตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท มอบให้ นายธวัชชัย ผิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหมัน หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชของไทยในการเสียกรุงครั้งแรก และทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ ณ เทศบาลตำบลหนองน้อย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน