ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบากง และโรงเรียนบ้านตาลีอายร์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตรวจเยี่ยม ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยกำชับให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง และมุ่งให้ความสำคัญในความปลอดภัยของครู นักเรียนเป็นสำคัญ สร้างการรับรู้ สื่อสาร แจ้งข้อมูลเป็นปัจจุบัน ให้ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าใจ รับทราบถึงแนวปฏิบัติ ของโรงเรียน และจังหวัด โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด