มอบกระเป๋านักเรียนให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวชฎาพร เสนเผือก รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ผอ.กลุ่มและบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้ลงพื้นที่มอบกระเป๋านักเรียนให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย เมื่อช่วงวันที่ 9 มกราคม 2564 – วันที่ 13 มกราคม 2564 จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย

1.โรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง) อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

2.โรงเรียนบ้านบินยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

3.โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

4.โรงเรียนบ้านตันหยง อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

5.โรงเรียนบ้านคูระ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

6.โรงเรียนบ้านปลักปลือ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

โดยได้รับการสนับสนุนกระเป๋านักเรียนจากผู้ตรวจราชการ สพฐ.(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร) สพป.ปัตตานี เขต 2 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้