ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 1ร่วมเป็นเกียรติ “การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา  2563”

วันที่ 18  มกราคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติ “การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา  2563” โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า อ.คอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  ในการนี้นายราชันย์  ซุ้นหั้ว  รอง ผวจ.ชัยภูมิ ,นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์  ส.ส.ชัยภูมิ,นายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์, นายสงัด คำเรืองศรี รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,คณะศึกษานิเทศก์ ,คณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,คณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ อ.คอนสวรรค์,คณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้นำชุมชน  ชาวบ้านและผู้ปกครอง  ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน อีกด้วย