สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.40 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางเอ็มอร ทวยภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ นางอุนาภรณ์ แสงแก้ว นักจัดการงานทั่วไป สพป. มหาสารคาม เขต 1 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องด้วยพระองค์ทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกาย ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านล่างศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญของชาติ