รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง เครือข่ายโนนนารายณ์ 2 นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วย นายสุภพ ไชยทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.สร.2 และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดได้ร่วมนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงดังกล่าวด้วย

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)