ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยนางกัญจนพร การัตน์ และ นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรี ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในเขตพื้นที่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ทั้งหมด 5 โรงเรียน โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า โรงเรียนบ้านคำเลา เพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และให้กำลังใจ คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้สอน ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการบริหารการศึกษา ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษานำไปพัฒนาในด้านการบริหารการศึกษาต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)