ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะ เข้าคารวะนายอำเภอฯ

วันที่ 19 มกราคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าคารวะและมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสปีใหม่ จากนายยุทธชัย  สายคำมี  นายอำเภอคอนสวรรค์ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์และนายสุวิทย์  ถนอมสัตย์  นายอำเภอบ้านเขว้าณ ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า