สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิค-19 อำเภอโพธิ์ตาก

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคายเขต1 เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิค-19 กับผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโพธิ์ตาก และ นิเทศ เยี่ยมชั้นเรียนติดตามการอ่านออกเขียนได้ มีผู้เข้าร่วมได้แก่ นางฉวีวรรณ โยคินศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโพธฺ์ตาก ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค- 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด