สพม.35 ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 นางนภาพร แสงนิล พร้อมด้วยนายไพชยา พิมพ์สารี รอง ผอ.สพม.35 นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรของ สพม.35 รับฟังนโยบายของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า – ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/ 2564 ผ่านระบบทางไกล ณ ห้องประชุมทันใจ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู โดยมีประเด็นหลัก ๆ 2 เรื่อง คือ
1) การเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงการวัดและประเมินผลของนักเรียนที่มีผลกระทบช่วงโควิด
2) การรับสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
2. สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ “การจัดการเรียนการสอนแบบ OnHand”
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของไทย
4. สื่อการเรียนการสอนในโครงการ “กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงินเรียนง่าย” ตอนเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์
5. กิจกรรมการเรียนการสอน Unplugged Coding โรงเรียนแม่กอนใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ