ปัตตานี เขต 3 ขานรับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

***วันที่ 20 มกราคม 2564 นายสมปอง ชินตะวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานทางการศึกษาในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และในภาคบ่าย กำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหัวคลอง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

พงศ์สัณห์  อุ่นอก       ประชาสัมพันธ์ ปัตตานี เขต 1 /ภาพ
มนทิชา    แวซอเหาะ  ประชาสัมพันธ์ ปัตตานี เขต 3 /ข่าว
ฟูซียะห์    บลูกาวาลี   ประชาสัมพันธ์ ปัตตานี เขต 3 /รายงาน
http://www.pattani3.go.th