สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต จันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่  17  ธันวาคม  2561 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด รวมทั้งบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต พร้อมกับเป็นการพบปะ พูดคุย มอบนโยบาย แก่บุคลากรในสังกัด  ณ บริเวณหน้าเสาธง  อาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้งนี้นายอภิชัย  ทำมาน ได้พบปะ พูดคุยและได้กล่าวขอบคุณ บุคลากรในสังกัดที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีกิจกรรมสำคัญคือ “กีฬา สพฐ.เกมส์” ระดับจังหวัด  ปีการศึกษา 2561 และการเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ในวันที่ 15-16  พฤศจิกายน  2561  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  ระดับชาติ  ณ  จังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งการเข้าร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ