สพฐ. รับมอบโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับโรงอาหาร จากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด


วันที่ 20 มกราคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้สำหรับโรงอาหาร จากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโต๊ะไม้เทียมจากซองเปล่าเนสกาแฟที่ใช้นวัตกรรมการผลิตไม้เทียมเพื่อสิ่งแวดล้อม มอบให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก และตัวแทนจากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การรับมอบโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้สำหรับโรงอาหารในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “NESCAFE upcycling” เนื่องจากผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จตราเนสกาแฟ เห็นความสำคัญของการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งในปี 2564 นี้ เนสกาแฟกำลังเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไปใช้พลาสติกชนิด Mono-structure ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% นอกจากนั้น ยังได้นำซองเปล่าเนสกาแฟจำนวนกว่า 16 ล้านซอง มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยได้รับความร่วมมือจากนายทวี อนันตรัตนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการคิดค้นนวัตกรรม รีไซเคิลซองเปล่าเนสกาแฟเป็นไม้เทียม (wood plastic composite) เพื่อผลิตชุดโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้ สำหรับโรงอาหารในโรงเรียน

“อีกทั้งบริษัทฯยังเห็นความสำคัญของการพัฒนานักเรียนในการมีสติในการดำเนินชีวิต และต้องการให้กำลังใจแก่โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีหลักคิดด้านหลักธรรม มีสติในการบริโภค การลดปริมาณขยะ จึงคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อมอบโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้สำหรับโรงอาหาร โดยมอบให้โรงเรียนละ 2 ชุด จัดส่งให้ถึงโรงเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สพฐ. ขอขอบคุณบริษัทฯที่เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาเยาวชนไทยของเราด้วย” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว