รองสพป.สร.2 ลงพื้นที่เยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 19 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม โรงเรียนบ้านนาศรีสุข โรงเรียนบ้านโนนจาน และโรงเรียนบ้านนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
นายอรรถพล ชาติรัมย์ พร้อมด้วย นายสุภพ ไชยทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.สร.2 และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดได้ร่วมนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงดังกล่าวด้วย
มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)