สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2564 เวลา 07.30 – 09.00 น. ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564

สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2564 เวลา 07.30 – 09.00 น. ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564 โดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, รอง ผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าว เพื่อรับทราบนโยบายทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ต่อด้วยการประชุมบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1