สพม.37 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 3 นโยบาย 7 จุดเน้น สพม.37

สพม.37 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 3 นโยบาย 7 จุดเน้น สพม.37

ในวันที่ 20 มกราคม 2564 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.เขต 37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 3 นโยบาย 7 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 สพม.37

Facebook สพม.37 : สพม.37 ประชุมคณะกรรมการร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินนโยบาย สพม.37