สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมวางผ้าบังสุกุลและดอกไม้จันทน์งานฌาปนกิจศพคุณตาจรูญ หินวรรณ

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.นค.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมวางผ้าบังสุกุลและดอกไม้จันทน์งานฌาปนกิจศพคุณตาจรูญ  หินวรรณ  ณ เมรุวัดทุ่งสว่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด