สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุม “สภากาแฟ” ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 มอบหมาย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุม “สภากาแฟ” เพื่อพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม