สพม.14 รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3 /2564