สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมใจเดินหน้าสร้างคุณภาพด้วยนวัตกรรม สร้างเขตชั้นนำด้วยมือเรา

วันที่ 21 มกราคม 2564 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ คำศรี นายธวัชชัย คำวงศ์ น.ส.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 น.ส.มยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายพลกฤต บุตรอุดม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางตันหยง กิ่งบรรเทา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางธัญรดา บุญโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมสัญจรและนิเทศเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ ตามโครงการขับเคลื่อนการสร้างคุณภาพด้วยวัตกรรม สร้างเขตชั้นนำด้วยมือเรา ซึ่งเป็นการนิเทศวิถีใหม่ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานการขับเคลื่อน และสานต่อนวัตกรรมเดิม เพิ่มเติมนวัตกรรมเชิงพื้นที่ พัฒนาเสริมสร้างให้สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นเขตชั้นนำไม่แพ้ใคร