++++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2564+++

<<<<วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยนายณัฐเมศร์ ธีรจิตตินันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมีนายสมพงษ์ ณะรงค์ชัย ผอ.สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน /อรพิน แก้วกองบุญ สกสค.มส.ภาพข่าว/ ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน