สพม.27 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมกับ รอง ผอ.สพม.27 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย  ซึ่งก่อนเข้าวาระการประชุมได้มีพิธีการ ดังนี้ 1. การบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 2. มอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนมกราคม 3. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสที่ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพม.27 และ 4. มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 

ศุภนัส เสาศิริ
Latest posts by ศุภนัส เสาศิริ (see all)