ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการและเข้าร่วมประชุมโครงการ “การขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์โดยรูปแบบโรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการและเข้าร่วมประชุมโครงการ “การขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์โดยรูปแบบโรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยมี ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม