ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นางวรรณภา บุตรวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้ให้เกียรติเดินทางไปร่วมต้อนรับนายบุญชาย โชยรัมย์ รอง ผอ.สพม.33 ประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 และคณะ ที่โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ