สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมทางไกลเสวนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน #ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom “นิเทศวิถีใหม่ : Pck1 New Normal Supervision”

วันที่ 21 มกราคม 2564 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม ประชุมทางไกลเสวนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom “นิเทศวิถีใหม่ : Pck1 New Normal Supervision” ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยโครงการเป็นการดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในรูปแบบการเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษาร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู โรงเรียนในสังกัดแบบทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom ทั้งนี้เพื่อการบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาด รอบ ที่ 2 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการปฏิบัติตามประกาศให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 28 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ติตตามภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่