สพป. มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564 เพื่อหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม