สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากนั้นเป็นการนำเสนอการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ นำโดย นางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3