ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย  อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  นางสุกัลยา  ทองนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศก์  และคณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมีผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายที่ 6 ร่วมรับฟังนโยบายและรายงานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา …อิสระ/ภาพ/ข่าว