สพป.สงขลา เขต 1 จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564

         วันที่ 15 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู ภูมิปัญญาไทย และผู้ทำประโยชน์ทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา
  2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 84 ราย ประกอบด้วย ผู้ได้รับรางวัลครูดีศรีสงขลา จำนวน 8 ราย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 76 ราย