สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 และต่อด้วยประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 และต่อด้วยประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและ โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. โดยมี รอง ผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1