สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เปิดงาน “มหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลังสู่ศตวรรษที่ 21” The grand opening of academy to the 21 st century.

วันที่ 23  มกราคม  2564  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลังสู่ศตวรรษที่ 21” The grand opening of academy to the 21 st century. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  3  โดยมี นายสุริยะ  ใจวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3, นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, ดร.เพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการ          จังหวัดกาฬสินธุ์, ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ,นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ,นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.24,                นายจักรกฤษณ์. พูนดี ผอ.วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง, รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3, คุณวิทยาธร  บุญไกรสร,นายไพรโรจน์  จิตจักร์  นายอำเภอห้วยผึ้ง,      ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนบ้านนาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์  ทั้งนี้ประธานฯได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กับ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง  วิทยาลัยเทคนิคเขาวง และวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ณ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง  อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์