ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดระยอง

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดระยอง เพื่อนิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองปูน โรงเรียนวัดเขาน้อย และโรงเรียนบ้านชำสมอ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง