ประชุมโรงเรียนคุณภาพตำบลและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง จังหวัดนครปฐม

 

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม   2564 ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม ประชุมทางไกลโดยผ่านระบบ Zoom   โดยมี    ว่าที่ร้อยตรี   เจษฎาภรณ์   พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการ   บูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ,เขต 2 สพม.9 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาโมเดลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน    และมัธยมดีสี่มุมเมืองในสังกัด สพฐ. (สพป.นครปฐม เขต 1 เขต 2 สพม.9)   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1