พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563

นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  2  ได้มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สมานชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  2  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563  เพื่อเป็นเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจในการประกอบกิจกรรมลูกเสือและเป็นตัวอย่างที่ดี  แก่ผู้บังคับลูกเสือโดยทั่วไป  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 2  ….เมื่อเร็วๆ นี้