สพม.19 มอบรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2564 (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 โดยคุณครูอุไรวรรณ บุญเต็ม โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

คลิกชมคลิป https://www.youtube.com/watch?v=Yt4_96dpV-k&feature=youtu.be

และคุณครูที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จำนวน10 ท่าน ประกอบด้วย ครูกิ่งแก้ว ศรีบุรินทร์ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ครูเกษร ชัยประทุม โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม ครูศักรินทร์ ชูรีรัง โรงเรียนเชียงคาน ครูจันทร์เพ็ญ นาชารี โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม ครูทิพย์สุคนธ์ มอญขันธ์ โรงเรียนนาแห้ววิทยา ครูกิติยา แก้ววงษา โรงเรียนธาตุพิทยาคม ครูบุญญาฤทธิ์ สิทธิ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม ครูอัฉราวรรณ ดีกุดเรือ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม ครูภัทรวดี มีคำ โรงเรียนนาแห้ววิทยา และครูกชวัฒน์ บังใบ โรงเรียนธาตุพิทยาคม

…………………………………………….

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sesao19&set=a.4361705313856181