รร.บ้านพระนอน สพป.ชม.2 ทดลองเรียนภาษาจีนทางไกลจากครูประเทศจีน

รร.บ้านพระนอน สพป.ชม.2 ทดลองเรียนภาษาจีนทางไกลจากครูประเทศจีน

ชมคลิป Youtube : https://youtu.be/YlJQ_SDAYhw

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา รร.บ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สพป.ชม.2 ทดลองเรียนภาษาจีนทางไกลจากครูประเทศจีนในโครงการ Thai-Chinese online culture sharing program โดยความร่วมมือจากภาคเอกชน ไทย-จีน ได้แก่ ปางช้าง Elephant EcoValley  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ บ.Gapper international ประเทศจีน โดยครูจิตอาสาจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จะสอนออนไลน์มายังนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร โดยผลการทดลองในวันนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ สนุกสานไปกับบทเรียน และมีแนวทางที่จะขยายไปสู่โรงเรียนอื่นๆต่อไป

นายณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน กล่าวว่า ได้รับการอนุเคราะห์จากคุณมีนา กัลมาพิจิตรเจ้าของปางช้าง Elephant EcoValley อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทดลองเรียนภาษาจีนทางไกลออนไลน์จากครูประเทศจีน เพื่อสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน ทำให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เกิดการเรียนรู้จากครูเจ้าของภาษา โดยใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งครูอาสาสอนภาษาจีนไม่สามารถเดินทางมาสอนได้ และเป็นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ประหยัดและปลอดภัย

ด้านคุณเจียมรัตน์ รู้ธรรม ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวว่า โครงการ Thai-Chinese online culture sharing program หรือการแบ่งปันวัฒนธรรมออนไลน์ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะทำลายขอบเขตของ Covid-19 เพื่อพัฒนาสื่อสารระหว่างประเทศแม้ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถพบกันได้ด้วยตนเอง ด้วยการใช้เทคโนโลยีทำให้เราก็ยังสามารถพูดคุยและ แบ่งปัน อีกทั้งต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยให้มากขึ้น และเมื่อทุกอย่างเป็นปกติได้นักเรียนจีนที่เข้าร่วมโครงการนี้สามารถเดินทางมาประเทศไทยด้วยตนเอง โดยเริ่มต้นโครงการนี้ ครูอาสาที่มาสอนได้แก่ คุณ JOY LIN จากเมืองเซี่ยงไฮ้ และในโอกาสต่อไปจะมีครูอาสาท่านอื่นๆมาสอนเพิ่มขึ้น