สพป.สมุทรสาคร – ประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย

วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยมีเครือข่ายโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง เครือข่ายโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว เครือข่ายโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ เครือข่ายโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) เครือข่ายโรงเรียนบ้านคลองซื่อ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร