ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาวะทางกายที่ดี และได้มอบเงินค่ารักษาพยาบาล พร้อมสิ่งของช่วยเหลือในเบื้องต้น

          วันที่ 25 มกราคม 2564 นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์ นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายอดุลย์ ม่วงแก้ว นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อพลอย นายสมยศ นาคพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกุ่ม นางธนิตดา กล้วยเครือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางขาม นายชณสุธน คงบางพระ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านรางขาม ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาวะทางกายที่ดี โดยมีอาการติดเชื้อราตามร่างกายและศีรษะ ทำให้เกิดความเจ็บปวดและทรมานเป็นอย่างมาก ณ หมู่ 8 บ้านรางขาม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
          นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ในนามประธานคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบเงินค่ารักษาพยาบาล พร้อมสิ่งของช่วยเหลือในเบื้องต้น และรับเรื่องเพื่อรายงานส่งต่อไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมรายงาน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อโปรดทราบต่อไป
           ทั้งนี้ นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้นักเรียนเก่ง ดี มีความสุขนั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้หากนักเรียนยังมีสุขภาวะทางกายไม่สมบูรณ์ ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้ามาช่วยเหลือให้นักเรียนมีร่างกายปกติสมบูรณ์ก่อนคุณภาพจึงจะเกิด