สพป.ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 14/2564

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 14/2564 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ ปลัดจังหวัดชัยนาท และนายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดชัยนาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาท ไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ในจังหวัดติดต่อกันเป็นเวลา 23 วันแล้ว คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดชัยนาท จึงได้มีมติให้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด- 19 เพิ่มเติม โดยให้ประชาชนสามารถจัดกิจกรรม ได้ตามปกติ ตลาดนัดเปิดดำเนินการได้ สถานเสริมความงาม ตลอดจนร้านรับสักร่างกายสามารถเปิดบริการได้ ส่วนร้านอาหาร และสถานบันเทิงเปิดบริการได้ตามปกติ ถึงเวลา 24.00 น. แต่ห้ามไม่ให้การเต้นรำอย่างเด็ดขาด โดยเจ้าของกิจการหรือสถานประกอบการ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการทำความสะอาด บริการเจลล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างจุดแสดงดนตรีสดกับผู้ชมหรือรับบริการ และมีจุดลงทะเบียนโดยใช้แอป”ชัยชนะ” โดยให้นายอำเภอในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่

ทางด้านนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ ปลัดจังหวัดชัยนาท กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดชัยนาทยังมีกิจกรรม ที่ยังต้องควบคุมอยู่ประกอบด้วย สนามชนไก่ชน บ่อนไก่ การจัดกีฬาชกมวย และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ซึ่งยังคงห้ามไม่ให้ดำเนินการ ส่วนการเดินทางเข้า – ออกจังหวัดชัยนาท ก็ยังคงต้องแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบ chainat to go หรือแจ้งผ่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ ซึ่งผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครยังต้องมีเอกสารผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มีอายุ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เหมือนเดิม

ขณะที่นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวเสริมว่า เมื่อมีการผ่อนคลายเกือบทุกกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยจึงขอย้ำเตือนและขอความร่วมมือมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันตัวเอง เพราะสถานการณ์ประเทศยังพบผู้ติดเชื้อ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการ หรือเจ้าของกิจการจึงต้องเคร่งครัด ทั้งการคัดกรอง การรักษาความสะอาด การรักษาระยะห่างไม่ให้มีความแออัด เพราะอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้