การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบรบือ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อมอบนโยบายทางการศึกษา โดยมี ดร.สมเพชร มัชปะโม, นางกัญจนา สัตตรัตนำพร,รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย, บุคลากรในสังกัด, ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบรบือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

 

ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/

Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052

Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/?fbclid=IwAR0EtMksvLF1HwwiXKhqnF0MKAkyBCJWkNzU8uBdXe69Y8oHq9z5dR9EKuE

Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz?fbclid=IwAR0KxfTGIRcSXgNpxVUMCgTdzN5ou_HLi3imgt1RWmuDWYln8nT3Rn1A-og

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA